Firma SILVAM-EX bierze udział w projekcie z dofinansowaniem PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – Go to Brand
Tytuł projektu : 

Wzrost konkurencyjności SILVAM-EX poprzez kontynuację udziału w targach międzynarodowych w ramach programu branżowego Moda Polska

Krótki opis projektu : Firma SILVAM-EX Tomasz Michalski Piotr Tyca Spółka Jawna (SILVAM- EX) opracowała projekt kontynuacji swojej aktywności zagranicznej podczas międzynarodowych targów i misji wyjazdowej, który w pełni odpowiada założeniom Programu Promocji Branży Moda Polska. Kluczowymi rynkami perspektywicznymi wskazanymi również w w/w Programie będą rynki Chin, USA i Ukrainy. SILVAM-EX od wielu lat prowadzi działalność eksportową, zdobywając dzięki temu wiedzę na temat trendów rynkowych, specyfiki działania na poszczególnych obszarach oraz oczekiwań klientów odnośnie wyrobów jubilerskich. Działania w ramach projektu zostały dobrane w taki sposób by rozszerzyć działalność eksportową firmy poprzez zwiększoną aktywności Spółki na rynkach Chin, USA oraz Unii Europejskiej. Dodatkowo nowością zaplanowaną w ramach projektu będzie udział przedstawicieli Spółki w misji wyjazdowej na Ukrainę w 2020 r., która będzie realizowana w trakcie targów mody - Kyiv Fashion, na których zostanie zorganizowane stoisko narodowe. Przedsięwzięcie prezentowane w niniejszej aplikacji zostało przygotowane na podstawie posiadanej przez firmę strategii rozwoju działalności zagranicznej oraz stanowi kontynuację aktywności firmy realizowanej w ramach projektu - POIR.03.03.03-22-0013/17. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż działania planowane w ramach niniejszego wniosku stanowią kontynuację oraz rozszerzenie aktywności Wnioskodawcy w stosunku do poprzedniego projektu. Spółka przygotowała w ramach projektu 11 powiązanych ze sobą zadań, w tym 10 imprez targowych związanych z organizacją stoiska promocyjnego SILVAM-EX, oraz 1 (jednej) misji wyjazdowej na Ukrainę w ramach targów mody w roku 2020. Przedmiotem oferty Wnioskodawcy propagowanej w ramach projektu będzie dedykowana dla poszczególnych obszarów biżuteria srebrna z bursztynem. 

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki SILVAM-EX poprzez kontynuację aktywności zagranicznej podczas międzynarodowych targów i misji wjazdowej w ramach programu promocji branży mody polskiej.

Wśród najważniejszych rezultatów planowanych do osiągnięcia w ramach projektu należy wskazać:

-  Liczba zagranicznych kontraktów handlowych w wyniku projektu – 11 szt. (do roku 2024);

-  Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 6 910 900 zł (suma za okres 2020-2024);

-  Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 6 910 900 zł (suma za okres 2020-2024).

Uczestnictwo przedsiębiorstwa w projekcie w ramach Programu Promocji Branży Moda Polska, ma na celu umocnienie pozycji Spółki na wskazanych rynkach perspektywicznych. Wskazane powyżej rezultaty będą wynikiem kontynuacji działalności marketingowej SILVAM-EX w USA, Chinach i UE. Dzięki zaplanowanej promocji będzie możliwe umocnienie pozycji Spółki na rynku oraz kontynuacja budowy marki.


Budżet programu 8,61 MLN EUR

wróć do listy aktualności
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
X